Länkar - Links
Vingtor Decals - Norska militära dekaler för plastmodeller.

Lima November Decals - Norska civila dekaler för plastmodeller.

Moose Republic Decals - Svenska militära dekaler för plastmodeller.

European Airlines - Norska civila flygböcker fram till 1945.

Profiler i Norge - Norska flygprofilhäften.

Wings Forlag - Cato Guhnfeldt - Norska flygböcker om andra världskriget.

Z-förlaget - Lennart Andersson - Svenska flygböcker.

Mikael Forslund Produktion - Svenska flygböcker.