Bråvallabladet, F 13 Kamratförening
Sommaren 2019 hade F 13 Kamratförening sökt efter en ny redaktör för Bråvallabladet. Efter litet funderande så beslutade jag mig för att erbjuda mina tjänster. Detta var något som föreningens ordförande välkomnade med öppna armar. Det blev en del jobb att komma igång, men efter mitt första nummer, som kom ut i december samma år, så införde jag fasta rutiner vilket underlättar arbetet betydligt. Jag tog också ett stort grepp för att ändra tidningens layout och inriktning för att lyfta den, till en för mig, acceptabel nivå. Mina intensioner var från början att koncentrera tidningen runt flottiljens och kamratföreningens verksamhet. Dessutom ville jag presentera ett större och rikare bildmaterial. Jag satte också som utgångspunkt att varje tidning skulle bestå av 16 sidor. Mitt stora kontaktnät inom den svenska flyghistoriska miljön är till oerhört stor hjälp och jag har också knutit en del personer till mig som ger mig ett stort stöd i arbetet, framförallt med den flyghistoriska forskningen.
Arbetet med att beskriva och bevara Bråvalla Flygflottiljs historia lever vidare och känns som en mycket viktigt del i att bevara vårt historiska kulturarv. Du som känner samma sak kan stödja detta arbete genom att bli medlem i F 13 Kamratförening.

f13.kamratforening.se


Bråvallabladet 77 Bråvallabladet 76 Bråvallabladet 75 Bråvallabladet 74
Bråvallabladet 73 Bråvallabladet 72 Bråvallabladet 71 Bråvallabladet 70 Bråvallabladet 69