Norske Vinger / Norwegian Wings # 1
Noorduyn Norseman Mk.IV & Mk.VI
av Nils Mathisrud
Den første tittelen i serien Norwegian Wings handler om Noorduyn Norseman Mk.IV & Mk.VI (UC-64A) i norsk tjeneste. Boken er skrevet på både norsk og engelsk og innholder:

 • Historisk utvikling av Norseman
 • Norseman i norsk militær og sivil tjeneste
 • Fargeprofiler av norske militære og sivile Norseman-fly
 • Maling og merking
 • Intervjuer med Norseman crew
 • Tegninger i skala 1/72
 • Modellbygging i skala 1/72 og 1/48
 • Walkaround-bilder
 • Komplett liste over norske militære og sivile Norseman-fly
 • Fargeprofiler av enkelte utenlandske Norseman-fly, blant annet svenske og danske fly.
 • The first title in the Norwegian Wings series describes the Noorduyn Norseman Mk.IV & Mk.VI (UC-64A) aircraft and their use in Norwegian service. The book includes:

 • History of the development of the Norseman
 • Norseman in Norwegian military and civilian service
 • Colour profile drawings of Norwegian military and civilian aircraft
 • Colours and markings
 • Interviews with Norseman crew members
 • 1/72 scale line drawings of Mk.IV and Mk.VI landplanes and floatplanes
 • Description for 1/72 and 1/48 scale modelling
 • Walkaround photos of period and preserved aircraft
 • Full list of Norwegian military and civilian Norseman aircraft
 • Colour profile drawings of selected foreign military aircraft, i.e. Swedish and Danish aircraft.
 • ISBN: 9788292822005
  Format A4, 112 sidor / pages
  Häftad / Softcover
  Text: Norska / English
  Pris/Price 80 NOK/SEK + Porto/Postage