AB Flygplan
- en svensk segelflygindustri
av Mats Averkvist
AB Flygplan startades i juli 1938 av Sölve Skerfving i Malmö för att importera Klemm-flygplan till Sverige. Han ansåg att det behövdes modernare flygplan för utbildning bland flygklubbarna än gamla dubbeldäckare. Våren 1939 valde KSAK just Klemm Kl 35 som standardflygplan. I mars 1940 beställde Flygvapnet 74 stycken Klemm Kl 35 som skolflygplan typ I med beteckningen Sk 15. Det blev bråda tider för AB Flygplan, men ekonomisk succé. För att hindra att en stor del av behållningen gick bort i vinstskatt beslutade han att satsa pengarna på licenstillverkning av segelflygplan. Kriget pågick och det var begränsningar i bränsletillgång för motorflygplan, men segelflyga kunde man göra utan problem. Sommaren 1941 köpte Sölve Skerfving Centrala Glid-och Segelflygplanfabriken i Västerås för att ha som utgångspunkt för tillverkningen. AB Flygplan fick tillverkningslicens för Grunau Baby, DFS Kranich och DFS Weihe. Avsikten var att flytta verksamheten till Stockholm och låta bygga en stor fabrik vid Skarpnäck, men man fick inget byggnadstillstånd. De blev kvar i Västerås fram till den 1 oktober 1941 och flyttade sedan till hyrda lokaler på Hälsingegatan i Stockholm. De kom dit med tiotalet man och var på kort tid uppe i ett femtiotal anställda. Det första segelflygplanet, Grunau Baby, SE-SAZ provflögs dagen innan julafton 1941. Flygvapnet skulle börja segelflyga och valde samma tre segelflygplantyper som AB Flygplan innehade licenser på. Platsbristen började nu att göra sig gällande och med segelflygdonatorn, K.W. Hanssons hjälp kunde man få hyra större lokaler i Norrköping. Man flyttade ned till Norrköping den 1 april 1942 utan att nämnvärt störa produktionen. I början av tillverkningen av Grunau Baby hade man haft problem med outbildad arbetskraft, men med den inledande produktionen av DFS Kranich fick man problem med de tyska ritningarna som var ytterst bristfälliga. Den först tillverkade Kranichen kom i luften den 11 april 1943. På grund av alla dessa problem och för att kunna hålla leveranstiderna fick man överlåta tillverkningen av DFS Weihe till AB Flygindustri i Halmstad. I mitten av 1943 började den svenska marknaden mättas. Försäljningen av segelflygplan började att minska och Sölve Skerfving förstod att det bara var en tidsfråga innan det skulle stoppa helt. Som komplement började man att tillverka barnvagnar. I november 1944 såldes firman till Karl Olsson, tidigare Verkstadsaktiebolaget Tibo. Olsson hade stora visioner där lite var förankrat i verkligheten. I januari 1945 fick han sparken och banken övertog verksamheten. Man försökte sig på annan tillverkning, men av detta blev det intet. Företaget trädde i likvidation i maj 1946. Totalt tillverkades ca 130 segelflygplan och ett stort antal barnvagnar.

Ur Innehållet:
 • AB Flygplan
 • Klemmtiden
 • Sölve Skerfving
 • Centrala Glid- och segelflygplanfabriken i västerås
 • Grunau Baby
 • DFS Kranich
 • Kontrollflygare Heinrich Kipp
 • Carl Olsson
 • Lennart Hemminger
 • Modellbyggaren Åke Kronblad
 • Fairchild 24 SE-AIR
 • Produktionslistor
 • Ritningar och färgprofiler
 • ISBN: 9788292822029
  Format A4, ca 400 sidor
  Inbunden
  Text: Svenska
  Inte tillgänglig - Not available